Chương trình tích điểm nhận quà


Nội dung:
Chương trình khuyến mãi công ty giày Rosata:

1. Khi các thành viên đăng ký một tài khoản miễn phí sẽ nhận được 30 điểm (tương được 30k), sẽ được áp dụng khi đặt hàng ngay.
2. Khi mua hàng ở trang chủ sẽ được tích điểm tương ứng: 1 điểm cho 10k mua hàng. Số điểm sẽ được áp dụng cho các lần mua hàng tiếp theo. 
Trang chủ: www.GiayCaoCapRosata.com


Hướng dẫn:

Bước 1: Tuy cập trang chủ www.GiayCaoCapRosata.com


Bước 2: Kích chọn dòng chữ màu tím phái bên tay