Thông tin tài khoản ngân hàng


 

Chủ tài khoản: TRƯƠNG VĂN KÌM

Số tài khoản: 1600205801711

Ngân hàng Agribank -  C.N Sài Gòn - TPHCM

 Chủ tài khoản: TRƯƠNG VĂN KÌM

Số tài khoản: 0441000689683

Ngân hàng VCB - Chi nhánh VCB Tân Bình - TPHCM